Konsten att skapa en vacker trädgård.

Vad som gör en trädgård vacker och speciell är till en del beroende av betrakta-

rens blick.